Askerlik Tecil Belgesi

Askerlik Tecil Belgesi Nedir.

        Özel Akşam Liselerinde Eğitim ve Öğretim gören erkek öğrenciler, askerliklerini öğrenimleri süresince tecil etme hakkına sahiptir.  Askerlik tecil işlemleri her yıl aralık ayı  içerisinde yapılmaktadır. 

         Öğrenci öğrenim gördüğü Akşam Lisesinden EK-C2 belgesi düzenleterek, bağlı olduğu il ve ilçe Askerlik şubelerine başvurarak tecillerini gerçekleştirirler.

Akşam Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Akşam Lseleri yönetmeliğinde; aksi bir yönetmelik çıkana kadar ,her öğrenci aktif öğrenciliğini kanıtlamak sureti ile 29 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.

Okullar kendileri tecil işlemleri yapamazlar. Sadece öğrenci olduklarını belgeleyen evrakları düzenlerler.

Öğrenci askerlik tecilleri 1 yıl süre ile geçerlidir. Dolayısı ile her sene aralık ayı içerisinde tecil işlemleri yapılmalıdır.

Öğrenci Tecilini bir önceki sene eğer Aralık ayında yaptırdı ise yine Aralık ayının son gününe kadar yaptırmalı, eğer Ocak ayında yaptırdı ise yine ocak ayının son gününe kadar yaptırmak zorundadır.

Aksi takdirde, geçen sene ocak ayında tecil yaptırmıiş ise eğer öğrenci, onun tecilini Aralık ayında yapmazlar.

Tecili gerçekleştirecek kişi bizzat kendisi Askerlik şubesine başvurmalıdır. Bir başkası kişinin yerine başvurarak tecil işlemleri yapamaz.

Her öğrenci de ; öğrenci olduğunu belgelese bile kesin olarak tecil yaptıramaya bilir. Askerlik şubesi öğrencinin geçmişteki öğrencilik durumunun AKTİFLİĞİNE VE PASİFLİĞİNE mutlaka bakar.

Askerlik tecil belgesine, öğrencinin ilk liseye kayıt olduğu tarih mutlaka yazılmalıdır. Örgün eğitim dönemindeki Aktif öğrencilikleri de mutlaka yıl yıl yada dönem dönem yazılmalıdır. Örgün eğitim hakkını kaybeden öğrenci mutlaka ya Açıok Öğretim Lisesine yada Özel akşam lşisesine kayıt yapmalıdır. Aksi takdirde askerlik tecil dönemlerinde askerlik şubeleri öğrencinin pasif durumdaki dönem yada yıllarını sorunlu bulmakta, pasiflikten her hangi bir şekilde aktif öğrenciliğe geçse bile tecil etmekte sorunlar çıkartmaktadır.

Bu nedenledir ki öğrenciliğimizi mutlaka ve mutlaka aktif konumda tutmalyız.

Örneğin; Öğrenci eğitimini lise 2.sınıfta üst üste 2 sene sınıfta kalarak örgün eğitim hakkını kaybetmiş, herhangi bir eğitim ve öğretim kurumunakayıt olmamış.  Askere alınma dönemine yakın gidip akşam lisesine kayıt olmuş. Bu durumda Askerlik şubesi, hayır tecil ettiremezssin. Senin geçmiş öğrencilik durumun hep pasif. Sen askere gitmemek için gidip bir akşam lisesine kayıt olmuşssun da diye bilir.