Vizyonumuz

Umut Akşam Lisesi – Vizyonumuz

Çağın "ÖNCÜ ve MUTLU" bireylerini yetiştiriyoruz. 

Özel Umut Akşam Lisesi  olarak vizyonumuz, öğrencilerimizi çağın bilgi, teknoloji ve kültürel gelişimlerine uygun olarak desteklemek;

onlara yeteneklerini sonuna kadar geliştirme olanağı sağlayan bir eğitim-öğretim ortamı sunmak; ulusal ve evrensel değerler ışığında yeni değerlerin geliştirilmesinde model oluşturmaktır.

         Paylaşım ve dayanışmanın esas olduğu kurumumuzda her birey, bilgi ve birikimiyle bu aileye bir değer katar; her görüş kıymetlidir; her başarı fark edilir.

         özel Ümraniye Umut Akşam Lisesi olarak; 

         Çağdaş ve Fütürist, 

         "Özgüven" ve "Özsaygı" sahibi,     

         eğitim ve yaşam kalitesi yüksek,     

          bilgiye ulaşma yollarını bilen,     

         edindiği birikimi hayatında uygulayabilen,   

         ilgi ve yeteneklerinin farkında olan,