HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Okulumuz 2011 yılın da Anadolu Lisesi ve Akşam Lisesi olarak eğitime başlamış olup, Anadolu Lisemize olan talep nedeni ile ÇAĞIN ANADOLU LİSESİ adı altında yeni bir kurum açarak Anadolu Lisesisi eğitim ve öğretimine ÇAĞIN ANADOLU LİSES inde devam edilmekte olup, UMUT AKŞAM LİSESİ de eğitim ve öğretimine AKŞAM LİSESİ olarak devam etmektedir.
Ders programı ve dersin işleniş biçimi,öğrencinin bilgi düzeyine göre şekillendirilmektedir. 9. sınıftan itibaren öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü bireysel çal
ışma ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Çeşitli alanlarda mesleğinde uzman kişilerle gerçekleşen meslek buluşmaları, sertifika programlarına yönelik tanıtımlar, üniversite hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.Özel Lisesi, Akşam Lisesi eğitimin gereklerine göre yapılandırılmıştır. Bütün düzeylerde; akademik çalışmalar, bireysel ve grup destek çalışmaları, üç dilde etkin yabancı dil eğitimi ve “isteğe bağlı” İspanyolca ve Rusça dersleri, kişisel gelişim çalışmaları, zaman yönetimi, sosyal sorumluluk projeleri, sanatsal ve sportif faaliyetler yürütülmektedir.Bütün bunlara ek olarak 9.sınıflarda bireysel öğrenme alışkanlığı kazandırma etkinlikleri; 10.sınıflarda alan bilgilendirmeleri, meslek buluşmaları; 11. ve 12.sınıflarda YGS-LYS çalışmaları, hızlı okuma ve test çözüm teknikleri, üniversite tanıtımları ve mesleki tanıtımlar; kariyer seçimi ve planlaması üzerine çalışmalar yapılmaktadır.Kurumumuz, bütün çalışanları ve öğrencileriyle güçlü ve büyük bir ailedir.