s.s.s

ÇOK SORUDA AKŞAM LİSELERİ NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Niçin lise mezunu olmalıyız?

Avrupa Birliğine geçiş sürecindeki ülkemizde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler sonucunda lise diplomasına sahip olabilmek bir çok anlam ifade etmektedir. Bugün gerek devlet kurumlarında gerekse özel kurumlarda lise diplomasına sahip olmayanlara iş imkanı tanınmayacaktır. Bu, kısaca şu demektir; lise diploması olmayanlar, devlet memuru olamadıkları gibi, özel güvenlik vb. bir çok özel sektör kuruluşunda da işe kabul edilmeyeceklerdir. Serbest olarak herhangi bir işyeri de açamayacaklardır.

Ümarniye Özel Umut Akşam Lisesi sizlere lise diploması alma fırsatını sunuyor. Yaş sınırının olmadığı lisemizde herhangi bir nedenden dolayı eğitimleri yarım kalan öğrencilerimize yarıda bıraktıkları eğitim hayatlarını tamamlamaları için gerekli olan ortamı hazırladık. Artık gündüz çalışıp akşam da eğitiminize devam ederek yarım kalan hayallerinizi mutlu sona ulaştırabilirsiniz. Ayrıca lise diplomasına sahip olmakla ülkemizdeki ve yurtdışındaki üniversitelere girebilmek için büyük bir fırsat yakalamış olacaksınız.

Neden akşam lisesi?

Diploma ve kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan akşam liselerinin en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başlamasıdır. Herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış herkese lise mezunuyeti imkanı sağlayan akşam lisesi, üniversite tahsili düşünen öğrenciler için düşük sınıf mevcutlarıyla öğretmenlerden daha fazla yararlanma olanağı sunuyor.

Kimler başvurabilir?

* İlköğretim okulu mezunları.* Lise eğitimine başlayamamış olanlar.* Lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar.* Lise okuma hakkı süresini doldurmuş olanlar.* Lise son sınıfta beklemeli olanlar. * Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılanlar. (0-47 kredililer Lise 1’e, 48-95 kredililer Lise 2’ye, 96-144 kredililer ise Lise 3’e, 144 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4’e kayıt edilirler)* Meslek liseleri 1. sınıftan ayrılanlar veya 2. sınıfa geçenler okulumuza kayıt yaptırabilirler.

Okulunuz hangi alanlarda mezun vermektedir?

Okulumuz genel lise statüsünde olup Liselerin 4 yıllık sistemine göre öğrenci almaktadır. Ve öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrencilerimiz 10. sınıftan itibaren yeteneklerine göre; Sosyal Bilimler ve Türkçe Matematik alanlarına yönlendirilmektedirler.

Sık Sorulan Sorular

Özel akşam liselerinin açılış amacı nedir?

Bu okulların amacı, gündüz orta öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim-öğretim imkanı sağlamaktır.

Kayıt için hangi belgeler gereklidir?

<p> </p>Diploma veya öğrenim belgesi (tastikname)Nüfus cüzdanı fotokopisiİkametgahTerhis belgesi fotokopisi (askerligi yapanlar için)Askeriyeden izin belgesi (askerlik çağında olanlar için)5 adet fotograf

Özel akşam liselerinde kimler okuyabilir?

 * İlköğretim okulu mezunları.* Lise eğitimine başlayamamış olanlar.* Lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar.* Lise okuma hakkı süresini doldurmuş olanlar.* Lise son sınıfta beklemeli olanlar. * Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılanlar. (0-47 kredililer Lise 1’e, 48-95 kredililer Lise 2’ye, 96-144 kredililer ise Lise 3’e, 144 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4’e kayıt edilirler)* Meslek liseleri 1. sınıftan ayrılanlar veya 2. sınıfa geçenler okulumuza kayıt yaptırabilirler.

Özel Akşam Lisesinde okuyan ve askerlik çağına girenlerin tecil durumları hakkında bilgi verir misiniz?

Askerlik çağına giren öğrencilerin tecil işlemleri için askerlik şubelerine belge göndermekte ve tecil işlemleri diğer liselerde olduğu gibi yapılmaktadır.

Özel akşam liselerinin gündüz öğretim yapan diğer liselerden farklı ve benzer yanları nedir?

 Farklı yanları: Resmi orta öğretim kurumlarında ikinci defa sınıf tekrarı yaptığı için okuma hakkı olmayan öğrenciler özel akşam liselerinde öğrenim görebilirler.Özel akşam liselerine kayıtlarda yaş sınırlaması yoktur. Her yaştaki, insan kayıt yaptırabilir.Benzer yanları: Resmi orta öğretim kurumlarında uygulanan müfredat, sınıf geçme, devam-devamsızlık, disiplin gibi mevzuat aynen özel akşam liselerinde de uygulanmaktadır.

Açık öğretim lisesinden özel akşam liselerine geçiş hakkında bilgi verir misiniz?

Açık öğretim lisesinden tastiknamesini alanlar kayıt dönemlerinde kredilerinin karşılığı olan sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler.Ağustos ve Eylül ayları içinde tastiknamelerini alıp kayıt yaptırmaları gerekir.

Okulunuzda hangi dersler verilmektedir?

Okulumuzda bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve programlar çerçevesinde, Yabancı Dil İngilizce, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü, Tarih, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık gibi dersler ve ayrıca tasdiknamede yazılı olan Lise 2. ve 3. sınıfların dersleri okutulmaktadır. 

Özel akşam liselerinde yaş sınırlaması var mı?

Özel akşam liselerinde yaş sınırlaması yoktur. Kayıt şartlarını taşıyan her yaştaki kişi kayıt yaptırabilir.

Özel akşam liselerinden mezun olan öğrencilerle diğer liselerden mezun olanların diplomalarında ve üniversiteye girişlerinde bir fark var mı?

Diploma ve haklar açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Diğer liseden mezun olan bir öğrenci hangi haklara sahipse özel akşam liselerinden mezun olan öğrenciler de o haklara sahiptir.

Özel akşam liselerinde derslerin başlama saatleri hakkında bilgi verir misiniz?

Derslere çalışma saati bitiminde başlanması esastır. Çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi-pazar günleri hatta gündüz de ögrenci bulunması halinde öğretim yapılabilir. Kurumumuzda hafta içi her gün dersler saat 18:00’da başlamaktadır.

Ne zaman kayıt olabilirim?

Açık Öğretim Lisesi’nde okuyanlar Ağustos ve Eylül ayları içerisinde tastiknamelerini alarak kayıt yaptırabilirler. Gündüz lise eğitimine devam ederken tasdiknamesini alarak ayrılan öğrenciler hemen kayıtlarını yaptırabilirler.

Özel akşam lisesinden diğer liselere nakil yapılabilir mi?

Okuma hakkını kaybetmeden özel akşam liselerine nakil yapan ögrenciler kayıt-kabul şartlarını taşımak koşulu ile diğer liselere nakil yapabilirler.

Özel akşam lisesinden mezun olan ögrenciler Ö.S.S’ye girebilirler mi?

 Özel akşam liselerinden sınıf mevcutları diğer liseler kadar yoğun olmadığından öğrencilerin öğretmenlerden yararlanma olanağı daha fazladır. Öğrencilerin üniversiteye girme şansları daha fazladır.

Gündüz öğrenim yapan bir orta öğretim kurumundan ayrıldım. Akşam lisesinden hangi sınıfta devam edebilirim?

Ayrıldığımız kurum tarafından düzenlenen tastiknamenizde belirtilen sınıfa kaydınız yapılır.

1999 yılı lise 1. sınıf terk öğrencisiyim. 3 yıllık sistemde mi yoksa 4 yıllık sistemde mi öğrenci olurum?

2004-2005 öğretim yılı itibari ile 9. sınıf seviyesinde olan tüm ögrenciler 4 yıllık sisteme tabidirler.

Kim hangi sınıfa kayıt olabilir?

Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde; a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına, b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen sınıflara kayıtları yapılır. Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılanlar. (0-47 kredililer Lise 1’e, 48-95 kredililer Lise 2’ye, 96-144 kredililer ise Lise 3’e, 144 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4’e kayıt edilirler)

Açıköğretim lisesinde okuyorum 86 kredim var. Okulunuzda kaçıncı sınıftan başlarım?

Bir ders yılı ortalama kredimiz 48’dir. İki ders yılının ortalama kredisi 96’dır.Okudugu öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisinden 10 kredi eksigi (96-10=86) bulunan öğrenci bir üst sınıfa kaydedilir. Lise 3. sınıftan başlarsınız.Ancak başarısız oldugu (1 ortak) veya başarısız oldugu ve kendisinin belirleyecegi (1 seçmeli) dersten sorumlu olacaktır.

Meslek lisesi bölümünde 147 kredim var. Ancak mezun olamadım. Genel liseye geçiş yaptığımda mezun olabilir miyim

Farklı türdeki bir ortaöğretim kurumundan genel liseye geçiş yapan ögrenci, mezun olabilmek için yeteri kadar kredi almış olsa bile, liseye bir dönem daha devam etmek zorundadır.